Návštěv :
Celkem : 5310
Týden : 0
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 08.09.2021 14:03:11

Administrace

2021

Čtenář roku 2020 (leden 2021)

V roce 2020 se stala nejlepším dětským čtenářem Eliška Vrbová a nejlepším čtenářem z řad dospělých paní Inge Dohnálková.

=====================================================================================

2020

MŠ v knihovně (září 2020)

Ještě před vládním omezením akcí v knihovnách jsme se v knihovně sešli společně se všemi dětmi z MŠ. Tato akce byla podpořena v rámci projektu "Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP "

Zájezd do divadla (březen 2020)

Dne 1. března uspořádala knihovna Starovice zájezd do Měst. divadla Brno na nový muzikál Stanislava  Moši a Zdeňka Merty RÁJ. Zájezdu se účastnilo 40 čtenářů a ostatních občanů. Autobus nám uhradila obec.

Přednáška - Československé legie 1914 - 1920 (únor 2020)

Díky přednášejícímu Mgr. Frant. Trávníčkovi jsme se dozvěděli: Kdo byl legionář a kdo dobrovolec, jak žili, jak se zapojili do boje za vznik republiky. Přednášku doplnil i promítáním archivních fotografií. Za nás posluchače mu patří velký dík.

Čtenář roku 2019 (leden 2020)

letošní vyhodnocení čtenářské výzvy dopadlo následovně: nejvíc dětských příběhů a pohádek přečetla maminka Radimovi Kadlecovi a dospělým čtenářem roku je paní Beierová Zdeňka.

==================================================================

2019

Soutěž pro školáky (listopad 2019)

Školáci se sešli v knihovně, aby si zasoutěžili. Otázky se vztahovaly převážně k naší obci a odpovědi přesvědčily o jejich velmi dobrých znalostech. Pouze otázka, komu je zasvěcený náš kostel trochu "drhla". Odpovědi jako - Jindřichovi, svatému Bohu, Karlovi... byly těsně vedle  :)                                                                                                                            Zároveň využili návštěvy knihovny k zapůjčení knih.

Zájezd do divadla (březen 2019)

Dne 21. března uspořádala knihovna Starovice zájezd do Měst. divadla Brno na  muzikál Bítls, s Zájezdu se účastnilo 48 čtenářů a ostatních občanů. Autobus nám uhradila obec.

Čtenář roku 2018 (leden 2019)

  Letošní gratulace patří Matyldě Štýblové, jako nejlepšímu dětskému čtenáři a paní Růženě Skreplové - nejlepšímu čtenáři z řad dospělých

=======================================================================

2018

Zájezd do divadla (březen 2018)

Dne 23. března uspořádala knihovna Starovice zájezd do Měst. divadla Brno na činoherní představení LAKOMEC, s Bolkem Polívkou v hlavní roli. Zájezdu se účastnilo 48 diváků. Autobus nám uhradila obec.

Březen - měsíc knihy (březen 2018)

V rámci této akce přivedly paní učitelky do knihovny děti z mateřské školy. Jeden den to byli předškoláci a druhý den ti malí.  Prozkoumaly knihovnu, prohlížely si obrázkové knihy, poslechly si pohádku.......

Čtenář roku 2017 (leden 2018)

 Nejzdatnějšími dětskými čtenáři roku 2017 byli  Ráďa a  Terezka Kapečkovi a nejlepším čtenářem z řad dospělých paní Františka Urbánková. Gratulujeme 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

Březen - měsíc knihy (březen 2017)

Jeden den přivedly paní učitelky do knihovny třídu "Ježečků" a druhý den zase třídu  "Veverek" Děti se seznámily s knihovnou, povídaly o knihách, hlavně o pohádkách, které mají rády jaké pohádky. Zpívaly, luštily hádanky, poznávaly k¨pohádkové knihy podle titulních stran ......

Zájezd do divadla (únor 2017)

V pátek 10. února jsme zhlédli v Měst. divadle Brno muzikál Vrabčák a anděl, který je o přátelství Edith Piaf a Marlene Dietrich a jejich nesmrtelných, dojemných písních Zájezdu se účastnilo 48 diváků. Autobus nám uhradila obec.

Čtenář roku 2016 (leden 2017)

V roce 2016 obsadila v soutěži o nejlepšího dětského čtenáře první místo Kačka Nedbálková i sHonzíkem a nejlepším dospělým čtenářem byla paní Valová Mirka. Gratulujeme

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016

Březen - měsíc knihy (březen 2016)

Nejdříve přivedly paní učitelky do knihovny třídu "Ježečků" a následně třídu "Veverek" Děti se seznámily s prostředím knihovny, prohlédly si knihy hlavně ty pohádkové,prozradily, jaké pohádky a kdo jim čte doma, jaké znají, které jsou jejich oblíbené .... a spousty dalšího.....

Zájezd do divadla (únor 2016)

V neděli. 28. února jsme zhlédli v Měst. divadle Brno romantický muzikkál Duch. Představení nás dojalo i rozesmálo, upoutalo melodiemi i světelnými efekty. Zájezdu se účastnilo 40 diváků. Autobus nám uhradila obec.

Čtenář roku 2015 (leden 2016)

Nejlepším dospělým čtenářem byla paní Božena Bártová, která ve svém úctyhodném věku 90+, tolik čte a svou veselou myslí, dodává optimismu všem ostatním
Nejzdatnější dětskou čtenářkou byla Dominička Komosná, které zatím čte maminka, ale knihy má ráda a sama si je umí vybrat  GRATULUJEME

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2015

 Pasování prvňáčků na čtenáře, (červen 2015)

Ti letošní prvňáčci také potvrdili, že celý rok pilně pracovali a všichní se naučili pěkně číst. Ukázali to v knihovně při čtení úryvku z knížky, kterou si sami vybrali. Za to si vysloužili čtenářský průkaz do knihovny. Věřím, že ho budou využívat při návštěnách knihovny.

 Březen - měsíc knihy (březen 2015)

Nejdříve přivedly paní učitelky do knihovny třídu "Ježečků" a následně třídu "Veverek". Knihovnice jim ukázala knihy a přečetla pohádku a děti jí zato zazpívaly pěkné písničky

Čtenář roku 2014 (leden 2015)

  Letošní gratulace patří Terezce Fialové, jako nejlepšímu dětskému čtenáři a paní Martě Maškové - nejlepšímu čtenáři z řad dospělých

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 

 Pasování prvňáčků na čtenáře, (červen 2014)

tak, jako každý rok, proběhlo i letos. Naši prvňáčci už mají celý rok školní docházky za sebou a všichni umí pěkně číst. Předvedli to v knihovně pod dohledem víly Pátračky a víly Pohádky. Víla Pátračka sledovala, jestli při čtení nedělají chyby a víla Pohádka, poslouchala, jak plynule jim to jde. Přesto, že stačilo přečíst jen jednu větu, někteří se do čtení tak zabrali, že přečetli celý odstavec. A tak se už všichni stali starovickými čtenáři a někteří si už i zapůjčili svou první knihu. Ještě si pak zahráli hru, zasoutěžili a pochutnali si na ovocném poháru. Přeji všem dětem krásné chvíle nad knihou.

V. setkání předškoláků v knihovně (červen 2014)

Letos üž navštívila s paní učitelkou  knihovnu,  pátá "řada" předškoláků. Jako každý rok byli i ti letošní šikovní, znali pohádky, básničky, poznávali pohádkové postavy a rádi si prolistovali spousty pěkných knih.

Březen - měsíc knihy (březen 2014)

V rámci této akce přivedla paní ředitelka s asistentkou Maruškou do knihovny děti z mateřské školy. Prohlížely si tady obrázkové knihy a poslechly si pohádku. Knihovnice je zároveň vyzkoušela ze znalostí o své obci- děti dobře věděly, kde je pošta, obchod, obecní úřad a pak se dozvěděly kolik máme soch a které to jsou.

Čtenář roku 2013 (leden 2014)

 V roce 2013 dětským čtenářem roku 2013 se stal Alex Páviš a nejlepším dospělým čtenářem byla paní Marie Bučková. Gratulujeme

------------------------------------------------------------------

2013

Genealogie (září 2013)

Přednáška byla určena zájemcům o sestavování rodokmenů, a těm, kteří  ctějí pátrat po svých předcích. Díky Mgr. Petře Pokorné jsme se dozvěděli spoustu užitečných rad a návodů v tomto oboru.  Děkujeme

Pasování čtenářů(červen 2013)

Také letošní prvňáci uměli pěkně číst. a tak si "vysloužili" čtenářský průkaz naší knihovny. Slíbili, že budou knihovnu pravidelně navštěvovat. Viz fotogalerie

IV. setkání předškoláků v knihovně (červen 2013)
Také letos přišli předškoláci spolu s paní učitelkou do knihovny, aby si tu prohlédli knihy i knihovnu. Seznámili se s rozmístěním knihovního fondu a až půjdou do školy, budou už vědět, kde si knihu vybrat. Za knihovnu jim přeji, aby se jim ve škole líbilo.

První A a B Hustopeče v knihovně (červen 2013)

Letos přišli za nepříznivého počasí 1. A a 1 B ZŠ Hustopeče pěší túrou z Hustopečí. Pan starosta jim povykládal o symbolech obce.

Soutěž - amatérské foto z obce (březen 2013)

Do soutěže se zapojilo pouze 6 fotografů (Fridrich P., Kadlec A., Prošková A., Štýblová V., Novotná L., Kadlecová H.), kteří soutěžili s 39 fotografiemi. O tom, že se všem vydařily, svědčí velmi malé rozdíly v počtu hlasů pro jednotlivé fotky. Hlasovalo celkem 153 občanů, kteří si shodně notovali: „… kterou máme vybrat, když jsou všechny pěkné …“.

 Jednotlivé hlasy se bodovaly následovně: 1. místo - 3 body, 2. místo - 2 body a 3. místo - 1 bod. Nicméně s velkým náskokem jste ohodnotili fotku č. 18 – Podzimní alej, další fotografie byly už téměř na stejné úrovni. 2. místo – fotografie č. 34 – Večer tříkrálový (večerní kostel); 3. místo č. 1 – Zimní alej; 4. místo č. 5 - Podzimní pohled na dům čp. 115; 5. místo č. 32 – Kostel v noci. Všech 6 fotografů bude oceněno drobnou upomínkou Viz fotogalerie

Vyhodnocení nejlepšího čtenáře roku 2012 (leden 2013)

 V roce 2012 obsadila v soutěži o nejlepšího dětského čtenáře první místo Sïmonka Madarászová a nejlepším dospělým čtenářem byla paní Inge Dohnálková. Gratulujeme

---------------------------------------------------------------

2012

Vázání adventních věnců (listopad 2012)

Floristka paní Zdeňka Žiravčíková nejdříve vlastnoručně předvedla výrobu a hlavně výzdobu adventního věnce a svícnu. Potom všem zúčastněným ochotně a hlavně odborně vypomohla s vytvořením svícnu k velké spokojenosti všech. Děkujeme.

Svatojakubská pouť (říjen 2012)

Přímá účastnice Svatojakubské pouti paní Vladimíra Štýblová, nám poutavě povyprávěla o průběhu a zážitcích z této cesty. Promítala nám fotografie a přinesla spoustu suvenýrů a upomínek včetně certifikátu, který získala ve španělském Santiago de Compostela za úspěšné absolvování pouti.

 Třeťáci v knihovně (červen 2012)

Po roce zase zavítali do knihovny žáci 3. A a 3. B i s p. učitelkami ze ZŠ Hustopeče. Zahráli jsme si vědomostní soutěž, ve které vyhrála děvčata. Nevadí, chlapci obsadili 2. místo.

Pasování čtenářů  (červen 2012)

Protože už mají prvňáčci celý školní rok za sebou, mohli se "pochlubit", jak pěkně čtou. A že jim to skutečně šlo, pasoval je rytíř z čtenářského řádu na opravdové čtenáře. viz fotogalerie

III. setkání předškoláků v knihovně (červen 2012)
I letos přišli předškoláci spolu s paní učitelkou do knihovny, aby si tu prohlédli knihy a trochu se v knihovně "rozkoukali". Nezapomněli ani na pěknou písničku. Tentokrát to bylo o "Mráčkovi, který se pořád mračil". Písnička byla moc pěkná a taky dlouhá, ale děti ji uměly úplně celou. Za knihovnu jim přeji hodně radosti ve škole.

Výstava obrazů starovických malířů (únor 2012)
Výstava se uskutečnila ve dnech 19. a 20. 2. 2012. Celkem vystavovalo 25 autorů (vč. 4 dětí do 15-ti let), kteří se prezentovali 125 obrazy. Výstavu navštívilo 205 občanů a vůbec nešetřili chválou malířům. Více ve fotogalerii.

Soutěž o nejlepšího čtenáře roku 2011 (leden 2012)
V roce 2011 se stal nejzdatnějším dětským čtenářem Daniel Khalil a nejlepším čtenářem z řad dospělých paní Zdeňka Fialová. Gratulujeme - viz fotogalerie

-------------------------------------------------------------

2011

Naši básníci (září 2011)

Všem autorům krásných básniček DĚKUJEME. Přečíst si je můžete v sekci "Fotogalerie

Druháci v knihovně (červen 2011)

Paní učitelky z 2. A a z 2. B ZŠ Hustopeče přivedly své žáky do naší knihovny. Jen těžko jsme se do malé knihovničky vešli, ale i při posezení na zemi jsme si měli o knihách co vyprávět. Dětem i paní učitelkám za návštěvu děkujeme a hlavně za výrobu nádherných koláží, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Pasování čtenářů(červen 2011)

Ani letošní prvňáci nezůstali pozadu. Všichni předvedli, jací jsou zdatní čtenáři, a tak je mohl opravdový rytíř pasovat do stavu čtenářského.

II. setkání předškoláků v knihovně (červen 2011)

Paní ředitelka MŠ přivedla do knihovny předškoláky, aby se seznámili s možnostmi, které knihovna nabízí. Děti zase předvedly svoje znalosti v určování knih a pohádek, zazpívaly "pohádkové" písničky, poslechly si příběh "Tatarské princezny" a prohlédly si spoustu pěkných knih. 

Japonská kultura - karetní hra Pokémon (únor 2011)

Student gymnázia František Sedláček skvělou a vtipnou formou zaujal nás nezasvěcené do karetní hry Pokémon a s klukama se střetl přímo v souboji. Díky Františkovi jsme zjistili, že jde o velmi zábavnou hru, při které se hráči učí anglicky, logicky a strategicky přemýšlet.  Dozvěděli jsme se o japonské kultuře, naučili se držet japonské jídelní hůlky a poznali japonskou tradici papírových skládaček origami. Soutěž v přebírání hrášku hůlčičkami vyhrál Ruben. Františkovi za přednášku děkujeme - viz fotogalerie

Soutěž o nejlepšího čtenáře roku 2010 (leden 2011)
V roce 2010 se stala nejlepším dětským čtenářem Michalka Hřibová a nejlepším čtenářem z řad dospělých paní Anděla Klašková. Gratulujeme - viz fotogalerie

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2010

Cestovatelská přednáška (listopad 2010)
- s názvem: "NOVÝ ZÉLAND, příběh o splnění žívotního snu."
Cestovatel Jiří Mára poutavě vyprávěl a promítal nádherné fotografie a videa, seznámil nás s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Viděli jsme tančit Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry. Nahlédli jsme do země Pána prstenů. Jiří Mára dokázal tuto cestu absolvovat se svým synem, který je na invalidním vozíku. Z přednášky odcházelo 44 spokojených posluchačů, kteří si přáli, seznámit se ještě s dalšími cestovatelskými zážitky pana Máry. Viz fotogalerie

 Pasování prvňáčků na čtenáře (červen 2010)
Všichni prvňáčci předvedli, jak dobře umí číst a složili slib, kterým se zavázali, že se budou chovat pěkně ke knihám. Po té je opravdový rytíř pasoval na čtenáře. Nechybělo ani vyprávění o knihách, hádanky, písničky a dobrý ovocný pohár. Ve fotogalerii uvidíte, že to brali skutečně vážně.

Předškoláci v knihovně (červen 2010) 
Děti se seznámily s prostředím knihovny,  poznávaly pohádkové knihy, povyprávěly pohádky a zazpívaly pěknou písničku o Budulínkovi. Už teď se těším, že do knihovny příjdou s maminkou nebo babičkou – slíbily to.

 Malování  záložek do knih (březen 2010)
Krásné záložky do knih namalovali prvňáci a druháci. Ve fotogalerii uviíte, jak se jim pěkně vydařily
.

Výstava  panenek v oblečení "domácí výroby" (únor 2010)
Cílem výstavy bylo ocenit ruční práce, které vytvořily maminky a babičky pro své děti a vnoučata. Svými výrobky přispělo na výstavu 21 občanů s celkem 79 panenkami. Výstava byla obohacena zajímavými exponáty ze soukromé sbírky.
Výstavu navštívilo 134 občanů - viz fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2009
Výroba  adventních kalendářů (listopad 2009)
Lentilkové kalendáře vyráběly děti za vydatné pomoci maminek a babiček. Děti nakreslily obrázky a maminky navázaly balíčky lentilek - viz fotogalerie